Poradniki

Zawór czterodrogowy

Zawór 4-drogowy

Jestem Twoim wirtualnym doradcą. Postaram się łatwo i przystępnie przedstawić zagadnienia z tej fascynującej dziedziny. Nie taki kocioł straszny jak go malują, nie każdy grzejnik jest stalowy a bojlery nie obrażają się gdy je nazywamy wymiennikami ;-) Zapraszam do lektury !

Zawory czterodrogowe to urządzenia spełniające kilka pożytecznych funkcji.

Pierwszą i najważniejszą z nich to zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemperaturową. Stosując taki zawór w instalacji c.o. wymuszamy niejako stworzenie dodatkowego obiegu wody. Oprócz obiegu wody grzewczej płynącej na grzejniki powstaje obieg wody kotłowej, która poprzez zawór nie wydostaje się na instalację c.o. lecz wraca na powrót podgrzewając jednocześnie schłodzoną wodę wracającą z grzejników. Temperatura powrotu może być regulowana ręcznie poprzez otwarcie zaworu w większym lub mniejszym stopniu albo automatycznie dzięki zastosowaniu siłownika na zaworze mieszającym. Taka opcja wchodzi w grę jeśli kocioł wyposażony jest w sterownik z funkcją obsługi siłownika lub jeśli na własną rękę taki sterownik zakupimy. Krótko mówiąc jeśli zwiększymy ilość ciepłej wody z zasilania na instalację centralnego ogrzewania zmniejszymy jednocześnie poziom dogrzewania powrotu.

Drugą funkcją zaworów mieszających jest funkcja mieszania wody z zasilania i powrotu a co za tym idzie umożliwienie płynnej regulacji temperatury wody grzewczej w zależności od zapotrzebować całego układu. Funkcja ta jest wykorzystywana bardzo często w celu dostosowania temperatury wody w instalacji c.o. do warunków i temperatury zewnętrznej.

Trzecia funkcja zaworów mieszających wykorzystywana jest do regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej w zasobniku. Wiąże się to z koniecznością odcięcia wody zasilającej grzejniki i jest praktykowane głównie w okresach letnich kiedy to istnieje konieczność podgrzewu tylko i wyłącznie wody użytkowej.

W związku z powyższym zawory mieszające są zalecane we wszelkich instalacjach w których pracują kotły stalowe na paliwa stałe a zwłaszcza tam gdzie znajdują się kotły z podajnikami automatycznymi. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań zmniejszeniu ulega ilość opału potrzebnego do ogrzania obiektów budowlanych.

Losowe Podpowiedzi